سرشماری اداره محصول مهندسی پروانه

سرشماری: اداره محصول مهندسی پروانه خوزستان استاندارد مصالح ساختمانی صدور 50 پروانه

گت بلاگز اخبار حوادث وقوع زمین لرزه در غرب کشور ، در حال تکمیل

کانال رسمی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش‌هایی از وقوع دو زمین لرزه در غرب کشور منتشر کرد.

وقوع زمین لرزه در غرب کشور ، در حال تکمیل

در حال تکمیل/ وقوع زمین لرزه در غرب کشور

عبارات مهم : تاریخ

در حال تکمیل

وقوع زمین لرزه در غرب کشور

وقوع زمین لرزه در غرب کشور ، در حال تکمیل

کانال رسمی مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش هایی از وقوع دو زمین لرزه در غرب کشور منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، گزارش های انتشار یافته در کانال تلگرامی مذکور به شرح زیر است:

گزارش مقدماتی زمین لرزه

کانال رسمی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش‌هایی از وقوع دو زمین لرزه در غرب کشور منتشر کرد.

بزرگی: 7.3

محل وقوع: استان کرمانشاه – حوالی ازگله

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/08/21 21:48:16

طول جغرافیایی: 45.9

عرض جغرافیایی: 34.84

عمق زمین لرزه: 11 کیلومتر

وقوع زمین لرزه در غرب کشور ، در حال تکمیل

نزدیک ترین شهرها:

5 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)

25 کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)

کانال رسمی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش‌هایی از وقوع دو زمین لرزه در غرب کشور منتشر کرد.

37 کیلومتری باینگان (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

112 کیلومتری سنندج

وقوع زمین لرزه در غرب کشور ، در حال تکمیل

122 کیلومتری کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین لرزه

بزرگی: 4

محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه – حوالی قصر شیرین(کرمانشاه)

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/08/21 22:04:51

طول جغرافیایی: 45.69

عرض جغرافیایی: 34.65

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

18 کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

24 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)

26 کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

130 کیلومتری ایلام

132 کیلومتری کرمانشاه

این خبر تکمیل می شود

واژه های کلیدی: تاریخ | کرمانشاه | کرمانشاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog