سرشماری اداره محصول مهندسی پروانه

سرشماری: اداره محصول مهندسی پروانه خوزستان استاندارد مصالح ساختمانی صدور 50 پروانه

گت بلاگز اخبار گوناگون رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

یک مرد چینی رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا را به نام خود ثبت کرد. تصویری | مشاهده | اینترنت | زنده ماندن | اخبار گوناگون

رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

عبارات مهم : تصویری

یک مرد چینی رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، یک مرد چینی رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا را که ۱۴۴ روز است به نام خود ثبت کرده است.

طی اتفاق ای که جهت این مرد اتفاد افتاد وی جان سالم به در برد و 144 روز سرگردان بود و از ماهی و خون پرندگان تغذیه می کرد.

رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

در همین رابطه تصویری از این مرد چینی در اینترنت در حال دست به دست شدن است که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

یک مرد چینی رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا را به نام خود ثبت کرد. تصویری | مشاهده | اینترنت | زنده ماندن | اخبار گوناگون

واژه های کلیدی: تصویری | مشاهده | اینترنت | زنده ماندن | اخبار گوناگون

رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

رکورد طولانی ترین وقت زنده ماندن بر روی دریا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog