سرشماری اداره محصول مهندسی پروانه

سرشماری: اداره محصول مهندسی پروانه خوزستان استاندارد مصالح ساختمانی صدور 50 پروانه

گت بلاگز سیاسی خبر انتصابم به عنوان مدیر ستاد جهانگیری را نه تایید می کنم و نه تکذیب

سخنگوی حزب عاملان سازندگی در تصویر العمل به خبر انتصابش به عنوان مدیر ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری گفت: این خبر را نه تایید میکنم و نه تکذیب، چنین چیزی به

خبر انتصابم به عنوان مدیر ستاد جهانگیری را نه تایید می کنم و نه تکذیب

حسین مرعشی سخنگوی حزب عاملان سازندگی در گفتگو با خبرنگار گروه انتخابات گروه تحریریه سایت جوان، در تصویر العمل به خبر انتصابش به عنوان مدیر ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری گفت: من این خبر را نشنیده ام و اگر مدیر ستاد شده است بودم قاعدتا خودم خبر داشتم.
وی همچنین گفت: این خبر را نه تایید میکنم و نه تکذیب، چنین چیزی به من نگفته اند و اگر بگویند باید ببینیم اوضاع چگونه می شود.

عبارات مهم : چگونه

گفتنی است که عصر امروز بعضی رسانه ها خبر از انتصاب مرعشی به عنوان مدیر ستاد انتخابات جهانگیری دادند.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: چگونه | انتخابات | جهانگیری | ستاد انتخابات | مرعشی | جهانگیری | ستاد انتخاباتی | تکذیب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog